ปี 2559 (ค.ศ.2016) คนไทย นอกใจ คนรัก มาก ที่สุดในโลก ร้อยละ 51 ของคู่รัก

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/10/2561