แชร์แม่ชม้อย คดีที่ถูกตัดสินจำคุก ยาวนาน อันดับ 2 ของโลก 154,005 ปี อันดับ 1 คดี Gabriel March Grandos สเปน ถูกตัดสินจำคุก 384,912 ปีเพราะปี 1972 ลืมส่งจดหมายกว่า43,000 ฉบับ

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/10/2561