ปี 2018 กรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย เมืองที่ ไม่น่าอยู่ ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 30.7 จากคะเเนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/10/2561