ปี 2561 เทศกาลกินเจ มีเงินหมุนเวียน 45,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1.19%

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/10/2561