ปี 2559 ประเทศไทย มีสุนัขทั้งสิ้น 7.38 ล้านตัว มีเจ้าของ 6.60 ล้านตัว ไม่มีเจ้าของ 7.85 แสนตัว

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/10/2561