ชาวอเมริกัน เลี้ยง สุนัข มากที่สุดในโลก จำนวน 75.8 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/10/2561