ประเทศไทย เลี้ยงแมว อันดับ 8 ของโลก ร้อยละ 33 ของประชากร อันดับ 1 รัสเชีย ร้อยละ 59 และอันดับ 2 อเมริกา ร้อยละ 43

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/10/2561