ประเทศไทย มีชาวจีนและเชื้อสายจีน อาศัยอยู่มากที่สุดในโลก 10.3 ล้านคน อันดับ 2 มาเลเซีย 6.6 ล้านคน อันดับ 3 อเมริกา 5.0 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/10/2561