ปี 2560 เกาหลีเหนือ วัฒนธรรมทางการเมือง อ่อนแอ ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.25 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/10/2561