ปี 2560 แอฟริกากลาง สาธารณรัชชาด มีส่วนร่วมทางการเมือง น้อย ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.11 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/10/2561