ปี 2560 (2017) เกาหลีเหนือและอีก 16 ประเทศ กระบวนการเลือกตั้ง อ่อนแอ ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 0 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/10/2561