พอล บิยา ประธานาธิบดีแคเมอรูน ผู้นำ ณ วันนี้ ซึ่งครองอำนาจ นานที่สุดในโลก กว่า 43 ปี ครองอำนาจตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1975

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/09/2561