เบลเยียม Belgium ส.ว. หญิง สภาสูง(Upper House) มาก ที่สุดในโลก จำนวน 30 คน จาก 60 คน 50% ของ ส.ว. ทั้งหมด

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/09/2561