จีน จำนวน ส.ส. มาก ที่สุดในโลก 2,980 คน ชาย 2,238 คน หญิง 742 คน อันดับ 2 เยอรมนี จำนวน 709 คน และอันดับ 3 เกาหลีใต้ จำนวน 687 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/09/2561