4 ประเทศในโลก ไม่มี ส.ส.หญิงทำหน้าที่ในสภา 4 ประเทศ 1)ไมโครนีเซีย 2)ปาปัวนิวกินี 3)วานูอาตู (ทั้ง 3 ประเทศอยู่ในทวีปออสเตรเลีย) 4)เยเมน

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/09/2561