รวันดา(Rwanda) ประเทศในทวีปแอฟริกา ส.ส.หญิง มาก ที่สุดในโลก จำนวน 49 คน จาก 80 คน 61.3% ของ ส.ส.ทั้งหมด

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/09/2561