ภารตียชนตา BHARATIYA JANATA PARTY อินเดีย พรรคการเมืองที่มีสมาชิก มาก ที่สุดในโลก ประมาณ 110 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/09/2561