ปี 2561 กากั้น(Gaggan) กรุงเทพมหานคร ร้านอาหาร อันดับ 5 ของโลกจัดอันดับโดย theworlds50best.com

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/09/2561