ปี 2561 ไทย ประเทศน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณ อันดับ 14 ของโลก ค่าดัชนี 81.8 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/09/2561