ปี 2561 คอสตาริกา ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก สำหรับวัยเกษียณ ด่าดัชนี 91.3 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/09/2561