เดนมาร์ก เสียภาษี สูง ที่สุด 65.9 เปอร์เซ็น บรูไน และอีก 9 ประเทศ ไม่เสียภาษี ไทย อันดับ 58 จาก 157 ประเทศ 37 เปอร์เซ็น

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/09/2561