ปี 2561 ซิมบับเว อัตราว่างงาน สูง ที่สุดในโลก ร้อยละ 95 ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/09/2561