ปี 2561 หมู่เกาะโคโคส (คีลีง) อัตราว่างงาน น้อย ที่สุดในโลก ร้อยละ 0.1 ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/09/2561