ปี 2561 ประเทศไทย ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่งอันดับ 70 จาก 119 ประเทศ ค่าดัชนี 39.96 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/09/2561