ปี 2561 เยเมน ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่ง น้อย ที่สุดในโลก ด่าดัชนี 16.10 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/09/2561