ราคาบัตรชมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 แพง ที่สุด 800,000 รูเปียห์ ประมาณ1,765 บาท และ ถูกที่สุด 50,000 รูเปียห์ ประมาณ 110 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/09/2561