อินโดนีเซียส่งนักกีฬา ร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 มากที่สุด 939 คน อันดับที่ 2 จีน 871 คน อันดับ 3 ไทย 816 คน และน้อยที่สุ บรูไน 15 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/08/2561