จำนวนกีฬาในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 1 (กว่างโจว 2010)มากที่สุด 42 ชนิด ครั้งที่ 1 (นิวเดลี 1950) น้อยที่สุด 6 ชนิด

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/08/2561