เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 กว่างโจว 2010 ใช้งบประมาณ จัดแข่งขันมากที่สุด 20 พันล้านดอลล่าร์ ประมาณ 6.5 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/08/2561