พ.ศ. 2537 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 12 ฮิโรชิม่า เกมส์ เซียง กั๋วหมิงนักว่ายน้ำจีน ถูกริบ 2 เหรียญทอง รัฐพงศ์ ศิริสานนนท์ นักว่ายน้ำไทยได้รับแทน ทั้ง 2 เหรียญ

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/08/2561