กีฬาคว้า เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ให้ ไทย ได้มากที่สุด อันดับ 1 ตะกร้อ 22 เหรียญ อันดับ 2 มวยสากล 20 เหรียญ และอันดับ 3 จักยาน 14 เหรียญ

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/08/2561