ประเทศได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ จีน ได้เหรียญทอง มากที่สุด 1,342 เหรียญ จากการเข้าร่วม 11 ครั้ง และไทย ได้เหรียญทอง เป็นอันดับ 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/08/2561