ปี 2017 (พ.ศ. 2560) แองโกลา ประเทศในทวีปแอฟริกา อัตราการจมน้ำตายสูงสุดในโลก 23.34 คนต่อประชากร 100,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/08/2561