ปี 2017 ชาวออสเตรเลีย สูญเงินจาการพนันมากที่สุดในโลก เฉลี่ยคนละ $1,288 ต่อปี ประมาณคนละ 42,944.14 บาทต่อปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/08/2561