แม่ อายุยืนทีสุดในโลก ณาน กาลม็อง ชาวฝรั่งเศส อายุยืนถึง 122 ปี 5 เดือน 14 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/08/2561