ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2532) นัดยา สุเลมาน แม่ชาวอเมริกา มีลูกแฝดและรอดชีวิตมากที่สุดในโลก จำนวน 8 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/08/2561