ปี 1861 (พ.ศ. 2404) เซอร์ราปุนจี (Cherrapunji) รัฐเมฆาลัย อินเดีย ปริมาณน้ำฝน สูง ที่สุดในโลก 26,470 มิลลิเมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/08/2561