ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) พายุหมุนเขตร้อน ณ บังคลาเทศ ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 300,000 - 500,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/08/2561