ปี 2559 เอลซัลวาดอร์ อัตราการ ฆาตกรรม สูงสุดในโลก 82.84 คนต่อประชากร 100,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/08/2561