ปี 1556 (พ.ศ. 2099) แผ่นดินไหวมณฑลส่านซี จีน ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 8.3 แสนคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/08/2561