ปี 1941 (พ.ศ. 2474) แม่น้ำแยงซี แม่น้ำหวง จีน ท่วม ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก ถึง 4 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/08/2561