ปี 1815 (พ.ศ. 2358) ภูเขาไฟตัมโบรา อินโดนีเซีย ระเบิดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 92,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/08/2561