ประเทศที่มี วันหยุดราชการ มากที่สุดในโลก กัมพูชา ปีละ 28 วัน ศรีลังกา ปีละ 25 วัน และอินเดีย ปีละ 21 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2561