ถ้ำพระวังแดง จังหวัดพิษณุโลก ถ้ำที่ยาวที่สุดในไทย ยาวถึง13.76 กิโลเมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/07/2561