ถ้ำเเมมมอธ (Mammoth Cave) ถ้ำที่ยาวที่สุดในโลก ยาวถึง 651.8 กิโลเมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/07/2561