ปี 2560 เกาะสมุย จัดงานบุฟเฟต์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอาหารถึง 5,829 ชนิด ปี2559 อินเดียสร้างสถิติไว้

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/07/2561