สถิติ ปี 2561 สถานี บีทีเอส ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 1. สยาม 148,000 เที่ยว/คนต่อวัน 2.อโศก 135,000 เที่ยว/คนต่อวัน 3. หมอชิต 118,000เที่ยว/คนต่อวัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/07/2561