ฝรั่งเศส เคยเข้ารอบ 5 ครั้ง เบลยี่ยม เคยเข้ารอบ 1 ครั้ง อังกฤษ เคยเข้ารอบ 2 ครั้ง โครเอเซีย เคยเข้ารอบ 1 ครั้ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/07/2561