สวีเดน เคยพบกับ อังกฤษ ในฟุตบอลโลก 2 ครั้ง เสมอกัน 2 ครั้ง รัสเซีย โครเอเชีย ไม่เคยพบกันในฟุตบอลโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/07/2561