เคยหยุดจัดแข่งขัน นานถึง 12 ปี จากสงครามโลกครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 3 จัดในปี 1938 และ ครั้งที่ 4 จัดในปี 1950)

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2561